Metropolitan Hospital Of Miami

5959 NW 7TH ST
Miami, FL 33126