Mount Sinai Medical Center

4300 ALTON RD
Miami Beach, FL 33140